УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Във връзка с влизането в сила от 25 май 2018 г. на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните – „ОРЗД”), искаме да ви предоставим информация относно начина, по който работим с Вашите данни, както и относно правата, които имате в тази област.Когато посещавате уебсайта www.estateassistant.eu, ние не събираме Ваши лични данни.
Нямаме Cookies които да записват вашето поведение и лична информация,
както и не използваме услуги на 3-ти страни за проследяване на Вашата активност.


Ако желаете да се възползвате от правото си да разберете дали и какви лични данни съхраняваме за вас, моля напишете email на gdpr@estateassistant.eu, и ние ще Ви отговорим в законовите установено за това време.


Права, с които разполагате, съгласно ОРЗД: :
а) да оттеглите Вашето съгласие по всяко време; б) да възразите срещу обработване на лични данни, основаващо се на легитимен интерес или за целите на директния маркетинг, след което обработването за съответните цели ще бъде прекратено; в) на достъп до, коригиране или изтриване на личните Ви данни; г) на ограничаване на обработването; д) на преносимост на личните Ви данни; е) на жалба до Комисия за защита на личните данни (гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; www.cpdp.bg).