Колко струва EstateAssistant за Вашата агенция за недвижими имоти?

Професионалният софтуер за управление на агенции за недвижими имоти Estate Assistant е безплатен
и се предлага за ползване по модела SaaS (Софтуер като услуга) наричан още "софтуер под наем",
с месечна такса определена от броя брокери и брой активни оферти.
Този начин на работа със софтуера позволява да се постигне цена, достъпна за всяка агенция в страната, като срещу тази месечна сума се ползва не само най-добрият софтуер за работа на агенциите, а и 24 часова поддръжка както на работата на програмата така и на работата на web сайтовете на агенцията, изработени от нас.

Абонамента за работа със EstateAssistant включва:

 • Професионалният софтуер за управление на агенции за недвижими имоти EstateAssistant
 • Data hosting - Сървърни ресурси за съхранение - база данни и снимки, управлявани от Estate Assistant
 • Application hosting - Сървърни ресурси(Процесорно време и памет) ползвани за работа на Estate Assistant
 • Достъп от всяка географска точка на Estate Assistant при наличие на Интернет
 • 24/7 часова поддръжка на софтуера Estate Assistant
 • On-line синхронизация на оферти от Estate Assistant със съществуващи web сайтове на агенцията и поддръжка
 • Ползване на Нови версии и внедряване на подобрения на софтуера за управление на агенции за недвижими имоти Estate Assistant
 • Изработка на воден знак на агенцията за защита на снимките.
 • Изработка на до 2 фирмени бланки за печат на оферта и изпращане по email.
 • Изработка на до 2 варианта на печат на списъка с офери, според нуждите на агенцията
 • Изработка на до 2 специални справки по задание на агенцията
 • Обучение за работа със софтуера EstateAssistant

Публикуване в портали

Услугата публикуване в портали, представлява възможност автоматично Вашите оферти да бъдат публикувани в порталите за имоти
и след това всяка промяна да бъде автоматично обновявана без да е необходимо Вие да правите това ръчно.
Тази услуга е незаменим помощник на агенциите които управляват десетки и стотици оферти и ценят своето време и труд.
Цената на услугата е 20 лв/месец за до 500 оферти на агенцията, за всеки 100 допълнителни оферти цената е 1 лв/месец.

Ценoва схема за избор за 1 лиценз на 1 брокер

Период на абонамента Сума в лева/Месец Крайна сума за периода
3 месеца 15 лв 45 лв
6 месеца 12 лв 72 лв
12 месеца 10 лв 120 лв

Елементи на ценовата схема

 • Брой оферти, включени в месечната абонаментна такса на един брокер - 200 оферти различни от статус Архив и неограничен брой архивирани
 • Безплатни инсталации на EstateAssistant - 6 бр.
 • Безплатно обучение за работа с програмата, чрез видео презентации, налични в Estate Assistant

Добавяне на параметри и услуги

Добавяне на услуга Сума в лева Брой / часове
Добавяне на активни оферти 1 лв 100 бр.
Инсталация на EstateAssistant 10 лв 1 бр.
Обучение за работа с EstateAssistant 20 лв 1 час

Примерна конфигурация:

Месечната такса за ежедневната работа с Estate Assistant на агенция с 4 брокера, управление на 800 активни оферти и публикуване в до
10 портала за недвижими имоти е 56 лв/месец при избран абонамент за 12 месеца.